Even voorstellen

Enthousiast en deskundig <lees verder>

Trainer, Docent en Coach

Inspireren en kennis overdragen <lees verder>

Pedagogisch adviseur

De pedagogisch kwaliteit is de kern <lees verder>

Publicaties

blogs, recensies, artikelen <lees verder>


Titel: Betekenisvol werken in de Buitenschoolse tijd

Schrijvers:Jessica Schouten

Uitgever :Karakteradvies

Prijs:€ 29,95

Door: Christine ten Kate, manager, trainer en pedagogisch adviseur in de kinderopvang

 

In het boek ‘betekenisvol werken in de BSO’ wordt gepleit voor meer aandacht voor de kwaliteit van de BSO. Ook al is BSO tijd vrije tijd en mogen kinderen zelf kiezen wat ze doen, een rijk aanbod in de BSO kan zeker bijdragen aan ontwikkelkansen voor kinderen.

 

Het boek geeft allerlei tips om samen met de kinderen originele thema’s te bedenken en uit te werken door b.v. een mindmap te maken met elkaar. De bijgevoegde mindmap bevat  rubrieken zoals techniek, toneel, uitje en sport waar activiteiten bij bedacht kunnen worden.  Dit garandeert  creatief denken en een breed aanbod.  

 

Ook staan er allerlei speelse werkvormen in het boek om er achter te komen wat kinderen bezig houdt, wat ze leuk vinden en wat voor wensen ze hebben om de BSO nog leuker te maken. Kinderparticipatie is de rode draad in dit boek.

Als je het boek doorleest en de aanwijzingen volgt kun je heel eenvoudig methodisch in kaart brengen wat je huidige stand van zaken t.a.v. de kwaliteit is en waar je als BSO nog wilt en kunt groeien. Door de scan in te vullen, je doelen te formuleren en die uit te werken in concrete acties geeft je vorm aan je groeiproces. Alle formulieren die je nodig hebt zijn te kopiëren maar ook te downloaden, reuze handig.

 

De methode heeft aandacht voor teamrollen, aansluiten bij de verschillende leeftijdsgroepen, rekening houden met jongens en meisjes, alle ontwikkelingsgebieden aan bod laten komen en het organiseren van kinderparticipatie. Bij elk onderwerp worden veel praktische tips, concrete ideeën en werk- en spelvormen gegeven die laagdrempelig en goed uitvoerbaar zijn.

In het laatste hoofdstuk wordt je uitgenodigd een thema van A tot Z voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren. Alle eerdere theorie kan heel praktisch worden toegepast zodat je in je thema rekening houdt met alle elementen die belangrijk zijn om een thema zo aan te bieden dat de kinderen kunnen genieten van betekenisvolle activiteiten, het team optimaal samenwerkt en ouders prettig betrokken worden bij het thema.

 

snel zoeken