Even voorstellen

Enthousiast en deskundig <lees verder>

Trainer, Docent en Coach

Inspireren en kennis overdragen <lees verder>

Pedagogisch adviseur

De pedagogisch kwaliteit is de kern <lees verder>

Publicaties

blogs, recensies, artikelen <lees verder>


Bijscholing VVE

Ook dit jaar kan de aandacht voor de deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers die in de VE groep werken weer door mij worden verzorgd.

De door mij gekozen onderwerpen van de bijscholingsbijeenkomsten in 2020/2021 zijn:

 

1.       Alle kinderen doen mee (kan ook online)

Hoe organiseer jij je aanbod voor alle kinderen? De jongsten, de oudsten, pientere kinderen, kinderen met een achterstand……. Ze willen allemaal graag leren en ontwikkelen op hun eigen niveau. Op deze avond hebben we het over het differentiëren van je aanbod en de organisatie daarvan.

 

2.       Haal meer uit je speelhoeken (kan ook online)
De huishoek, de leeshoek, de bouwhoek: hoe is jouw groep ingedeeld? We bekijken elkaars groepen d.m.v. foto’s en leggen dit alles naast een theoretisch kader. We komen samen tot verrassende ideeën en zeer bruikbare suggesties. Rijk spel is de voorwaarde om al spelend veel te leren.
 

3.       Taalontwikkeling stimuleren door liedjes en versjes

Een kinderliedje is een combinatie van taal, muziek en meestal ook van bewegingen en/of gebaren. Dit is dé ideale combinatie om ontwikkeling te stimuleren! Ontwikkeling vindt zo op allerlei gebieden tegelijkertijd plaats: motorisch, zintuiglijk, sociaal, emotioneel, cognitief, muzikaal en spraak en taal. In deze bijscholingsavond gebruiken we het boek: Kijk! Ik ben een kikker en ligt het accent op het stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling.

 

4.       Naar Buiten!a

Om opbrengstgericht te kunnen werken is het belangrijk dat je de kinderen observeert en aan de hand van de observaties doelen stelt. Je sluit aan op het spel van de kinderen in de speelleeromgeving, met het doel in je achterhoofd. Buitenspelen kan vrij spelen zijn met af en toe begeleiding van de pm’ers die het spel verrijken, net als in de hoeken binnen. Dat betekent dus dat je actief kinderen gaat opzoeken om te verkennen, verbinden en te verrijken. De buitenruimte biedt veel mogelijkheden om op een andere manier met het programma bezig te zijn.

 

Een avond kan ook op maat gemaakt worden voor uw organisatie.

             

             Bewijs van afsluiting

Na afloop van de bijeenkomst ontvang je een certificaat van deelname aan de desbetreffende bijeenkomst.

Praktische zaken

Studieduur: Een bijscholingsavond duurt drie klokuren.

Kosten:

40 euro p.p. bij een groepsgrootte van minimaal 12 en maximaal 18 deelnemers (op basis van in-company).

Toelatingseisen: Je bent pedagogisch medewerker en werkt met peuters. Daarnaast heb je een vooropleiding op minimaal mbo-3 niveau.

Aanmelding :

Belangstelling? Stuur een mail naar info@christine tenkate.nl of bel/app met: 0630860963

snel zoeken