Even voorstellen

Enthousiast en deskundig <lees verder>

Trainer, Docent en Coach

Inspireren en kennis overdragen <lees verder>

Pedagogisch adviseur

De pedagogisch kwaliteit is de kern <lees verder>

Publicaties

blogs, recensies, artikelen <lees verder>


Titel: Ervaringsgericht werken in de voorschoolse opvang

Auteur: Ferre Laevers, Kristien Silkens en Bart Declercq

ISBN: 9789401461924

Uitgever: LannooCampus

Prijs: €24,99

 

Christine ten Kate, zelfstandig trainer, pedagogisch adviseur/coach, docent en manager in de kinderopvang.

Als je door de ogen van het kind kijkt en zo probeert te begrijpen en te voelen hoe het kind het aanbod in de voorschool ervaart, ben je ervaringsgericht aan het werken. Je probeert de wereld waar te nemen vanuit het perspectief van het kind en dat levert je onschatbaar veel informatie op. Deze informatie helpt je om je aanbod echt af te stemmen op de behoefte en ontwikkeling van het kind.

Kinderopvang heeft alleen een positief effect op kinderen als de kwaliteit hoog is. In dit boek kijken we door de bril van het ervaringsgericht werken naar veel elementen van kwaliteit.  Hiervoor wordt het - aanpak, proces, effect – model gebruikt.

Het begint bij de aanpak, het HOE. HOE is de speelleeromgeving ingericht, HOEveel ruimte krijgen de kinderen om zelf initiatief te nemen, HOE is de organisatie in de groep afgestemd op de behoefte van de kinderen, HOE gaan de pedagogisch medewerkers om met de kinderen, HOE creëren ze een positief klimaat, HOE werken de pedagogisch medewerkers met een ervaringsgerichte basishouding. In de hoofdstukken wordt een duidelijk theoretische visie met heldere praktijkvoorbeelden beschreven.

Vervolgens wordt er ingezoomd op het proces; je helemaal in het kind verplaatsen en tot je door laten dringen ‘wat voor ervaring het is’ om in deze omgeving, in deze ruimte, bij deze materialen, bij deze mensen te vertoeven. Genieten de kinderen? Zijn de kinderen open en spontaan? Spelen de kinderen geconcentreerd, intens en aandachtig? Alleen als het kind zich ‘wel bevindt’ kan het kind echt tot spel komen.  Als kinderen spelen met betrokkenheid weten we zeker dat ons aanbod voldoende elementen in zich heeft om het kind op het juiste niveau aan te spreken. Met de Leuvense Betrokkenheid Schaal kun je constant observeren hoe het gesteld is met het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen. 

Tot slot wordt er gekeken naar het effect. We meten de opbrengst. Als we de doelen realiseren, de kinderen zich breed ontwikkelen, is de voorschoolse voorziening zonder twijfel kwaliteitsvol. In hoofdstuk 8 wordt er bij 10 domeinen beschreven naar welke elementen we op de ervaringsgerichte manier kunnen kijken om de kwaliteit van de voorschool te beoordelen.  

Werken aan kwaliteit is op de ervaringsgerichte manier vooral werken aan welbevinden en betrokkenheid. Van hieruit stellen we onze aanpak steeds bij. In hoofdstuk 9 lees je hoe je de opbrengst kunt meten met het procesgerichte kindvolgsysteem KVS en met ZiKo-Vo Dit zelfevaluatie-instrument voor de voorschoolse voorziening kun je gratis downloaden.

Voor iedereen die wil werken aan de kwaliteit van de voorschool vanuit het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen is dit een waardevol boek. Een mooi handvat om de eigen kwaliteit onder de loep te nemen. De goed onderbouwde aanpak om zo het gewenste effect te bereiken is duidelijk, praktijk gericht en prettig leesbaar geschreven.

 

snel zoeken