Even voorstellen

Enthousiast en deskundig <lees verder>

Trainer, Docent en Coach

Inspireren en kennis overdragen <lees verder>

Pedagogisch adviseur

De pedagogisch kwaliteit is de kern <lees verder>

Publicaties

blogs, recensies, artikelen <lees verder>


                    Speels Leren

Een inspirerend en praktijkgericht trainingsprogramma voor

pedagogisch medewerkers in de kinderopvang

 

Speels Leren baseert zich op de visie van ontwikkelingspsycholoog Elly Singer en is gericht op rust in de groep en een hoge spelbetrokkenheid van kinderen.

We kijken in de training met name naar de basishouding van de pedagogisch medewerker en zoomen in op drie posities:

• Dichtbij en beschikbaar zijn.

• Meespelen.

• Speels leiding geven door koesteren en kaderen.

 

Spelbetrokkenheid

Spel is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Spel zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe competenties waardoor het zelfvertrouwen van het kind vergroot (Ginsburg, 2007). Spel helpt onder andere bij de motorische ontwikkeling door het spelen van fysiek actief spel (Pellegrini & Smith, 1998), de sociale vaardigheden doormiddel van samenspel (Smith & Hart, 2002) en de cognitieve ontwikkeling door onder andere het spelen van fantasie spel (Singer & Singer, 1990). Dit leereffect treedt alleen op wanneer er sprake is van geconcentreerd spel. Het is dus belangrijk dat kinderen wanneer ze spelen ook geconcentreerd spelen, zodat dit spel een positieve invloed heeft op de ontwikkeling.

 

Opbouw van de training:

Bijeenkomst 1: Nabij- beschikbaar zijn

-      Doornemen resultaten onderzoek Elly Singer

-      Theorie over spelbetrokkenheid en de positie nabij- en beschikbaar zijn

-      Theorie over fris ingerichte ruimte

-      Kijken naar filmbeelden met de kijkwijzer

-      Formuleren onderzoeksvragen

 

Bijeenkomst 2: Leidinggeven

-      Intervisie aan de hand van eigen ingebrachte filmbeelden en foto’s

-      Resultaten onderzoeksvragen

-      Theorie over  de positie leidinggeven

-      Kijken naar filmbeelden met de kijkwijzer

-      Formuleren onderzoeksvragen

 

Bijeenkomst 3: Meespelen

-      Intervisie aan de hand van eigen ingebrachte filmbeelden en foto’s

-      Resultaten onderzoeksvragen

-      Theorie over  de positie Meespelen

-      Kijken naar filmbeelden met de kijkwijzer

-      Formuleren onderzoeksvragen

 

Bijeenkomst 4: Borgen van het geleerde

-      Individueel of in twee-tallen presenteren van de opbrengsten van het werken met de drie posities

-      Afspraken maken over het borgen van de opbrengsten

 

Bewijs van deelname

Aan het eind van de training ontvangt  de pedagogisch medewerker een bewijs van deelname.

 

Kosten

De prijs bij een in-company traject is bij een traject van 4 bijeenkomsten 250 euro per cursist, inclusief materiaalkosten en exclusief reiskosten.

Aantal deelnemers: minimaal 10 - maximaal 15  (prijs bij minder dan 10 deelnemers in overleg).
 

Offerte en aanmelding

Wilt u een offerte aanvragen? Dat kan hier
  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christine ten Kate.

E-mail                          info@christinetenkate.nl

Website                      www.christinetenkate.nl

Telefoonnummer:    06 30 86 09 63

 

 

snel zoeken