Even voorstellen

Enthousiast en deskundig <lees verder>

Trainer, Docent en Coach

Inspireren en kennis overdragen <lees verder>

Pedagogisch adviseur

De pedagogisch kwaliteit is de kern <lees verder>

Publicaties

blogs, recensies, artikelen <lees verder>


Titel: 50 kinderparticipatie spel- en werkvormen met karakter

Auteur: Jessica Schouten

ISBN: 9789082475012

Uitgever :Karakteradvies

Prijs:€ 29,95

Door: Christine ten Kate, trainer, pedagogisch adviseur en manager Kinderopvang


Na het boek ’Betekenisvol werken in de Buitenschoolse tijd’ komt Jessica Schouten nu uit met haar tweede boek over kinderparticipatie.

In het voorwoord legt de auteur uit dat het aanleren van de 21e eeuwse vaadigheden zoals zelfregulering, kritisch en creatief denken, problemen oplossen, communiceren en samenwerken al op jonge leeftijd, stap voor stap, kan worden aangeleerd. Met dit boek wil de auteur daar een speelse en praktische bijdrage aan te leveren.

 

De 50 spel- en werkvormen zijn bedoeld voor alle pedagogisch professionals die werken met kinderen van 4-12 jaar.

 

Het boek start met een korte samenvatting van de theorie uit het eerste boek. Het is een helder stuk waarin met name het belang van kinderparticipatie voor het kind wordt toegelicht en waar praktische en algemene tips worden gegeven. Het stuk over ‘Observeren; alert zijn op signalen’ raakt me. Het is een kort pleidooi om gedrag van kinderen niet te veroordelen maar om te zien wat de behoefte achter het gedrag is.  Door hier op in te spelen neem je kinderen serieus en voorkom je onnodig corrigeren.

 

De werkvormen zijn duidelijk uitgelegd en mooi vormgegeven. In een handige tabel kun je opzoeken voor welke leeftijd, voor welk doel en voor hoeveel kinderen de activiteiten geschikt zijn.

 

Het blijft belangrijk dat professionals niet alleen kiezen vanuit het schema maar goed blijven kijken naar de vaardigheden van de eigen doelgroep. Een activiteit als ‘Hoge hoed’ is volgens het schema bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar. Hier zou ik vanaf 6 jaar van willen maken.  Zelf bedenken, zelf uitwerken en kiezen wanneer je de activiteit uitvoert is best een hele opgave.

 

Een aantal werkvormen die in dit boek staan kom je ook tegen in het eerste boek.

 

Soms mis ik zaken bij de werkvormen.  Bij ‘Aandacht voor je snack’ wordt er met de kinderen bedacht wat gezonde en lekkere snacks zijn. Er wordt tot slot een boodschappenlijst gemaakt. Over het budget wordt niet gesproken.

 

In een activiteit worden kinderen uitgenodigd om te brainstormen, zonder dat iets haalbaar en realistisch hoeft te zijn. Vaak hoor ik in de praktijk dat kinderen dit lastig vinden, ze worden eerst gevraagd mee te denken en vervolgens zijn hun ideeën niet haalbaar en uitvoerbaar. Hier moet je vooraf als professional wel heel duidelijk toelichting op geven.

 

Een leuke activiteit is  ‘Theetuin’.  Met de kinderen wordt de buitenruimte opgeruimd en gezellig gemaakt. Tot slot wordt er van een  ’high tea’ genoten in de buitenruimte.

 

Bij het boek horen een aantal downloads zoals werkbladen bij de activiteiten en op de site kun je nog meer tips vinden.

 

Het boek is een prachtige bron van ideeën en tips om als professional met de kinderen aan de slag te gaan. Het is zeker de moeite waard om één van beide boeken hiervoor aan te schaffen. 

snel zoeken