Even voorstellen

Enthousiast en deskundig <lees verder>

Trainer, Docent en Coach

Inspireren en kennis overdragen <lees verder>

Pedagogisch adviseur

De pedagogisch kwaliteit is de kern <lees verder>

Publicaties

blogs, recensies, artikelen <lees verder>


 

De TOP BSO: een traject op maat

 

Een training voor pm-ers die werken in de BSO. De training wordt samengesteld op basis van de leervragen van de organisatie. Een module duurt 3 uur en kost 500 euro (exclusief reiskosten)
De organisatie kiest zelf welke modules voor hun medewerkers van belang zijn. Het is niet wenselijk om onderwerpen te combineren omdat dit ten koste gaat van de inhoud én van het didactische principe dat er naast opdoen van kennis er ook gelegenheid moet zijn voor uitwisseling en voor het praktisch oefenen.
 

Er is een keuze uit de volgende onderwerpen:

 

Module 1;

De kinderen in de BSO - Kennis van de globale ontwikkeling van kinderen van 4-6/ 6-12 jaar

Module 2;

Grip op de groep

Module 3;

Kinderparticipatie in de BSO

Module 4:

Activiteiten in de BSO

 

Uitgangspunten:

 

snel zoeken